Tajmeri i Releji

Prikazano 1 do 11 od ukupno 11 (1 stranica)

DIGITALNI TAJMER - ELEKTRONSKI UKLOPNI SAT NEDELJNI, SA VIŠE PROGRAMA, MONTAŽA NA ŠINU EL0105 PM75 200650 TS-GE2 15.0003
DIGITALNI TAJMER - ELEKTRONSKI UKLOPNI SAT NEDELJNI, SA VIŠE PROGRAMA, MONTAŽA NA ŠINU Jacina max: 3500W 16A Napon: 220-240V 50Hz Nedeljno i dnevno programiranje: (7 dana/24h) Industrijski digitalni programator vremena za montažu na šinu 8 tastera za lako programiranje (8 ON/OFF programa) Veliki LCD ekran Rucno podešavanje i funkcija letnjeg racunanja vremena Sa punjivom baterijom Ni-Mh 1.2V Bar kod: 8606010788062 Pakovanje: kutija
2,072 RSD
TAJMER MEHANICKI 24h - UKLOPNI SAT MONTAŽA NA ŠINU EL0115 108-003-0001 TS-GM1
TAJMER MEHANICKI 24h - UKLOPNI SAT MONTAŽA NA ŠINU EL0115 108-003-0001 TS-GM1 Napon: 220-240V AC Snaga (A): 16A Boja: Bela Dimenzije: 18 x 90 x62 mm Materijal: PC Temperatura okruženja (Cº): -10 °C.......+50 °C Montaža: DIN šina (35mm) Stepen električne zaštite: klasa II IP zaštita: IP 20 Opis: Pouzdan tajmer,jednostavan za instalaciju i korišćenje. Autonomija rada pri nestanku struje: 100h Potrošnja(W): 0.5 W Broj programa: 48 ON/OFF Industrijski mehanički programator vremena za montažu na šinu Dnevno programiranje (24h ukrug) Pakovanje: kutija
1,666 RSD
TE-4 STEPENIŠNI AUTOMAT TE 0087
TE-4 STEPENIŠNI AUTOMAT TE 0087 Podešavanje vremena: 30s do 5 minuta Broj tastera sa tinjalicom: 0-50 Snaga kontakta: 16A/250VAC Opterećenje: Sijalice do 3000W Napredne funkcije: • Alternativna funkcija tastera • Vreme držanja beskonačno minuta (ukoliko se taster drži >2s) • Isključenje-10s pre isteka vremena držanja stepenišni automat šalje upozorenje ko- risniku u vidu isključenja /uključenja u trajanju od 0,5s, to znači da je ostalo još 10 sekundi do kraja zadatog vremen- skog intervala. Montaža na DIN-šinu Dimenzije kućišta ŠxVxD: 19x89x69 Primena: Uključivanje stepenog svetla u stambenim objektima STEPENIŠNI AUTOMAT TE-4 je elektron- ski uređaj koji uključuje zajedničko stepenišno svetlo u stambenim zgra- dama. Priključuje se prema šemi koja se nalazi na bočnoj strani kućišta stepenišnog automata. Može se upotrebiti kao tajmer sa mogućnošću ponovnog uključenja i podesivim vre- menom trajanja(instalacije grejanja i slično). Maksimalna struja kontakta relea je 16A.Preporučuje se upotreba kontak- tora za struje potrošača veće od 5A. Osovinom potenciometra na čeonoj strani stepenišnog automata zadaje se vremenski interval delovanja od 30s do 5min. STEPENIŠNI AUTOMAT TE-4 je uređaj koji ima naprednije funkcije u odnosu na model TE-2: • Alternativna funkcija tastera - pritis- kom na taster uključujemo stepenišno svetlo i ono ostaje uključeno sve do iste- ka vremena koje je podešeno trimerom na čeonoj strani. Ovo je standardna funkcija stepenišnog automata. Uko- liko želimo da skratimo ovo vreme, pri- tisnemo taster dok je svetlo uključeno i na taj načIn iskjlučujemo svetlo. To znači da taster ima dvostruku funkciju: uključuje svetlo kada je ono isključeno i obrnuto - isključuje svetlo kada je ono uključeno. Ukoliko na nižim spratovima iskoristimo ovu mogućnost, možemo u velikom procentu uštedeti električnu energiju. • Vreme držanja beskonačno minu- ta - kada je potrebno da svetlo bude znatno duže uključeno, (radovi na stepeništu, selidbe itd.) držimo pritis- nut taster duže od 2s. U tom slučaju je vreme držanja stepenišnog automata beskonačno minuta. I ovo vreme je moguće skratiti ponovnim pritiskom na taster. • Isključenje - 10 sekundi pre isteka vre- mena držanja stepenišni automat šalje upozorenje korisniku u vidu isključenja /uključenja u trajanju od 0,5s, to znači da je ostalo još 10 sekundi do kraja za- datog vremenskog intervala. • Blokada tastera - ukoliko je jedan od tastera blokiran, stepenišni automat TE-4 prepoznaje ovakvo stanje i posle 100 sekundi isključuje svetlo bez obzira na blokiran taster. ● Start i isključenje - pritiskom na taster star- tuje se zadati vremenski interval. 10 sekundi pre isteka vremena držanja stepenišni au- tomat šalje upozorenje korisniku u vidu isključenja/uključenja u trajanju od 0,5s što znači da je ostalo još 10 sekundi do kraja za- datog vremenskog intervala. ● Alternativna funkcija tastera – u zavisnosti od toga da li je svetlo uključeno ili isključeno taster ima dvostruku funkciju (u jednom tre- nutku uključuje svetlo a u drugom isključuje). ● Vreme držanja beskonačno minuta – kada taster zadržimo duže od 2s, onda je svetlo uključeno beskonačno minuta, uz mogućnost isključenja i alternativnom funk- cijom tastera. ● Blokada tastera - ukoliko je jedan od tast- era blokiran, svetlo se isključuje posle 100 sekundi.
3,100 RSD

Prikazano 1 do 11 od ukupno 11 (1 stranica)